JPZ felirat

ZENEKARAINK
A vonós zenekarZeneiskolánkban nagy hagyománya van a vonós társas muzsikálásnak, elsõsorban a vonószenekari képzésnek. Két zenekar mûködik iskolánkban már hosszú évtizedek óta.

1985-től Horváth Dénes vezette mindkét együttest. A Gyermekzenekar irányítását 2013-ban, az Ifjúsági Vonószenekart 2015-ben Bertalan Örs vette át. A gyermekzenekar a 4–6 osztályos vonós növendékeinket foglalkoztatja, előkészíti őket arra, hogy továbbképzősként az ifjúsági zenekarban muzsikálhassanak.

Gyermekzenekarunk a 2011–12-es tanévben – csereprogram keretében – az olaszországi Lecco-ban vendégszerepelt. A nagy sikerre való tekintettel újabb meghívást kaptunk, mégpedig Como városától. 2016 októberében itt adtunk nagysikerű koncertet, és meghívtuk az olasz zenekart a 2017. március 29-i budapesti hangversenyünkre.

Ifjúsági zenekarunk, a Járdányi Pál Ifjúsági Vonószenekar az elmúlt 30 év során hazai és külföldi fesztiválokon és versenyeken sikerrel szerepelt. A teljesség igénye nélkül: jártunk Svájcban, Franciaországban, Hollandiában, Németországban, Olaszországban és Erdélyben.

Máig élő kapcsolatot alakítottunk ki a berni Konzervatórium és a zwickaui Robert Schumann Konzervatórium szimfonikus zenekaraival.
Rendszeresen utazunk Erdélybe, Szentegyházára, ahol a Szentegyházi Gyermekfilharmóniával és vezetőjükkel Haáz Sándorral van baráti kapcsolatunk. Részt veszünk helyi rendezvényeiken, és magyarországi koncertjeiken is közreműködnek növendékeink.

2016-ban Országos Zenekari Versenyre készülünk, melynek DVD felvételét 2017 januárjában készítettük el.

Ifjúsági zenekarunk a 2015-ös tanévtől új vállalkozásba kezdett. Növendékeink örömére, egyesülve zeneiskolánk fúvószenekarával, szimfonikus művek előadására is vállalkozunk, itthoni és külföldi koncertjeinken, nagy sikerrel.

Zenekaraink munkáját nagyban segíti a nyári velencei tábor.
Itt van lehetőség az új zenekari tagok beilleszkedésére a zenekar közösségébe, illetve a következő tanévben esedékes külföldi szereplésre való intenzív felkészülésre.

A zeneiskolából "kinőtt" növendékeink számára is lehetővé tesszük, hogy – már nem beiratkozott növendékként – továbbra is rész vehessenek ifjúsági zenekarunk munkájában.Zenekarunk Svájcban

A zenekarunk SvájcbanZenekarunk Svájcban

A zenekarunk SvájcbanA zenekarunk Zwickauban

A zenekarunk ZwickaubanA zenekarunk Zwickauban

A zenekarunk ZwickaubanzaroA Fuvola-együttesIskolánkban nagy múltú fuvola-együttes működik, amely az 1980-as évek elején alakult. Az együttest lelkes továbbképzős növendékek alkották Szilágyi Márta tanárnő vezetésével. Kovács Imre főiskolai fuvolatanár ismert műveket írt át az együttes számára, és a betanításukban is közreműködött. Később Zempléni László zeneszerző is segítette a zenekar munkáját.

Az együttes triókat, kvartetteket szólaltat meg. A fuvolára írt művek mellett a zeneirodalom sok más hangszerre komponált darabja is a repertoár része. A hangzást színesíti a zeneiskola alt- ill. basszusfuvolája.

Az együttzenélésnek nagy közösségteremtő ereje van. A gyerekek észrevétlenül tanulják meg, hogy egymásra is figyelniük kell, hallgatniuk egymást, hiszen csak így születhet meg élvezhető produkció. Az együttes legemlékezetesebb koncertjei közé tartozott Leopold Mozart: Gyermek-szimfóniájának előadása - az együttesre áthangszerelve. A zenekar szükség esetén ütős vagy más hangszeresekkel is bővül.

Szilágyi Márta nyugdíjazása után Balogh Enikő és Fábián Beáta tanárnők folytatták a zenekari munkát. 2013 óta Komeszné Tamás Judit vezeti az együttest.A fúvós kamarazenekar

A fúvós kamarazenekar

zaroFurulya együtteseinkIskolánkban két furulya együttes müködik: a Kisné Faragó Mária tanárnõ vezette Gaudioso, melyet 10 éve alapított az azóta nyugdíjba vonult Jávorné Borosnyay Katalin a Pesthidegkúton tanuló gyerekek számára, ill. a Szent Angéla Iskolában Massányi Mariann tanárnõ által vezetett Consort, amely a kerület belsõ iskoláiból várja a kamarázni szeretõ növendékeket.

Mindkét együttes elsõdleges célja, hogy a társas muzsikálás megszerettetése révén megtartsa a hangszernél a furulyázó növendékeket, valamint olyan zenei- és közösségi élményt adjon a gyerekeknek, melyre nagyon-nagy szükségük van a mai tizenéveseknek! Lehetõség van mindkét együttesben a furulyacsalád valamennyi tagjának megismerésére, kipróbálására, a különbözõ zenei korszakok, stílusok játszásának elsajátítására. Semmivel nem pótolható élményt jelent egy 4-5 (vagy még több) szólamú reneszánsz mû közös megszólaltatása!

Együtteseink rendszeresen lépnek fel a legkülönbözõbb szervezésû hangversenyeken, kamarazenei versenyeken és találkozókon, hangszerbemutatókon. A Gaudioso az évek folyamán szerves része lett a pesthidegkúti kulturális életnek, ill. a próbáknak otthont adó Ökumenikus Általános Iskola programjainak.

A furulya együttesek tagjaiként lehetõségük nyílt növendékeinknek a 2011/12-es tanévben megvalósult olaszországi koncert programon való részvételre is! A legnagyobb élményt az évenként a Móricz Zsigmond Gimnáziumban megtartott hangverseny jelenti, amikor egyesül a két együttes, és igazi "nagyzenekarként" szólaltat meg olyan remekmõveket, mint Händel Tüzijátéka, Bach D-dúr szvitje, vagy Mozart Varázsfuvolája!zaroAz Ütõ-együttesAz ütõ-együttes 1998-ban alakult. Létszáma és tagjai évrõl évre változnak. Hangszerállományunk bõvülése nagyobb repertoár kialakítását segítette elõ. Fellépéseink egyre sikeresebbek.

2003 óta rendszeresen részt veszünk a Budapesti Ütõs Fesztiválon. A zeneiskola koncertjein is állandó fellépõk vagyunk.
2005-ben együttesünk a Zeneakadémia Nagytermében szélesebb publikum elõtt is bemutatkozhattott.
Nyári táborozásainkra is nagyon szívesen jönnek a gyermekek.Nyári tábor, ütõ zenekar

Nyári tábor, ütõ zenekar

zaro
A gitár együttesA szolfézs tanulmányok sikeres befejezése után gitár-együttesünk szeretettel várja új tagjait. Jelenleg, a mintegy 35 éves zenei múlttal rendelkezõ Hadzsász László gitár tanár "védõszárnyai alatt" mûködik az együttes. A csapat létszáma tanévenként változik, általában 10-12 fõ. Az új tagok az év eleji beilleszkedési nehézségeken pár hónap alatt túljutva, láthatóan feloldódnak az együtt muzsikálás örömében.

Repertoárunk a reneszánsz udvari zenétõl egészen a XX. század zeneirodalmáig terjed. Mivel az együttes az iskola vonós zenekarának több évtizedes múltjával még nem rendelkezik, ezért - visszatekintve az elmúlt néhány évre - fellépéseinek száma szerény. A kerületünkben lévõ Móricz Gimnázium aulájában minden év márciusában megrendezett Együtteseink koncertjén természetesen mi is fellépünk. Ezen túl, az iskola nyári zenei táborának elmaradhatatlan résztvevõi vagyunk, és gyakran szerepelünk különbözõ (karácsonyi, nõnapi stb.) rendezvényeken is. 2011. októberben az Észak-olaszországi Leccoba is eljutottunk. Az együtt eltöltött egy hét hihetetlen módon összekovácsolta kis közösségünket. További terveink: repertoárunk folyamatos bõvítése, és audiovizuális rögzítése.20100623_125.jpg

Zenekar nyári tábor20080313_3.jpg

A kórusunk