JPZ felirat 

 BEMUTATKOZÁSA Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú Mûvészeti Iskola (Akkreditált Kiváló Tehetségpont) önálló állami intézmény.

A zeneiskola központja a Marczibányi tér 1. szám alatt található. Itt mûködik iskolánk vezetõsége, titkársága, valamint itt folyik a hangszeres oktatás egy része.
Tanáraink többsége a központi épületen kívül, a kerület általános iskoláiban, azaz kihelyezett tagozatokon tanít.
Az itt folytatott zenei tanulmányok függetlenek a közismereti tanítástól, iskolától.

A júniusi felvételi meghallgatások (esetleg a szeptemberi beiratkozás/pótfelvételi) során zenei elõképzõbe, valamint hangszeres tanulmányokra lehet jelentkezni központunkban, illetve a tagozatokon.

A hangszertanulás elõkészítéséhez, megalapozásához ajánlott a zenei elõképzõ, ahol a gyerekek heti két alkalommal a közös éneklés-muzsikálás során ismerkedhetnek meg a zenei alapokkal, a zenei írás-olvasás rejtelmeivel, a hangszerekkel.

Hangszeres növendékeink heti két-két hangszeres- és szolfézsórán kezdik meg zenei tanulmányaikat.

A gyerekeknek (az elõképzõ évfolyamon kívül) 6 + 4 év tanulmányi idõ biztosított.

Hat év hangszertanulást követõen van lehetõség alapvizsga letételére, mely egyben a továbbképzõ évfolyamokon való továbbtanulás feltétele.

Zeneiskolánkban régi hagyomány a közös zenélés, melyre tanulmányaik során folyamatosan ösztönözzük növendékeinket.
Erre lehetõség nyílik hangszeres- és szolfézsórákon éppúgy, mint a késõbbiekben, zenei együtteseinkben.

 

Intézményünkben

 • gyermek vonószenekar
 • ifjúsági vonószenekar
 • fuvola-együttes
 • klarinét-együttes
 • ütõ-együttes
 • gitár-zenekar
 • furulya-együttes
 • fúvós-együttes
 • kórus
mûködik.

További választható foglalkozásaink:

 • zeneirodalom (=zenetörténet)
 • zeneelmélet (=összhangzattan)
 • kreatív zene - improvizáció
 • barokk stílusismeret


Tanórán kívüli lehetõségek zeneiskolánkban:

 • hóvégi koncertek a Járdányi teremben (szereplési lehetőség a tanulóknak minden hónap utolsó szerdáján)
 • bérletes koncertek (zeneiskolánk egykori és jelenlegi növendékeinek és tanárainak közremuködésével, évente 5 alkalom, díjtalan belépés)
 • szereplési lehetõség a tagiskolák rendezvényein, kerületi programokon (a fõtárgy tanár hozzájárulásával!)
 • számos zeneiskolai program, rendezvény, projekt, melyben szereplőként vagy közönségként részt vehetnek
 • bizonyítványosztás (június közepén) hangverseny keretében
 • zenei tábor a tanévzárást követoen


Örömteli muzsikálást, valamint élményekben gazdag zeneiskolai éveket ígérve várjuk gyermeküket!

zaro